NOVINKA VE STŘEDU
 KURZ
 CORE

Cvičení zaměřené na posilování středu těla.

Střed těla, core, svalový korzet - všemi těmito názvy označujeme jednu a tutéž oblast těla, která hraje v našich pohybech, držení těla i zdraví důležitou roli. Zapojujeme jej jak při nejrůznějších (nejen) komplexních cvicích, tak i v běžném životě. Přesto se na něj při cvičení často zapomíná. Ženy posilují neustále pouze břišní svaly, muži nejčastěji paže, a poté jsou cvičenci v údivu, že se jejich tělo tolik nemění a není vypracované rovnoměrně. Je to právě proto, že je opomenut střed těla, který bychom měli naopak cvičit primárně.
Core je označení pro skupiny svalů, které nazýváme hlubokým stabilizačním systémem. Jsou uloženy pod povrchovým svalstvem a patří sem pánevní dno, transversus (sval příčný břišní), dýchací sval (bránice), multifidy (vzpřimovače páteře) a zadní snopce vnějších šikmých břišních svalů. Jejich posílením docílíme správného rovného držení těla, můžeme odstranit potíže s bolestmi zad, krční páteře, ale také kyčlí, kolenou a ramen. Díky posílení svalů pánevního dna můžeme podpořit sexuální funkce a ženy také usnadnit obtížnost početí i stavu po porodu. Střed těla je důležitý pro všechny silové a kondiční programy. Vytváří totiž stabilitu pro všechny ostatní pohyby. Pomáhá také předcházet zraněním a nerovnováze v důsledku nestabilního trupu.