NOVINKA ZDRAVOTNĚ FUNKČNÍ CVIČENÍ

Je to cílené cvičení zaměřené na pohybové potřeby jedince a jeho zdraví.


Jde o soubor cvičení ve skupině s vlastní vahou nebo cvičebními pomůckami. Můžete se však setkat i se cvičením na jednotlivých stanovištích, kde budete cvičit s nářadím nebo jen s vlastní vahou. Vždy budete cvičit dle svých schopností, možností a potřeb !Volené cviky přirozeným způsobem zapojí co nejvíce svalových skupin najednou.

Klient je neustále kontrolován a opravován trenérem až dojde k následnému zlepšení techniky cvičení a ke kvalitnějšímu provádění jednotlivých cviků. Správnou technikou a nastavením těla při cvičení se nejen lépe procvičují jednotlivé svalové partie, ale také je podporováno i lepší držení těla,